Chính sách quyền riêng tư

CTU Extension tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, vì thế chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của mọi người. Chính sách quyền riêng tư sẽ thể hiện quá trình chúng tôi thu thập, chuyển đổi, xử lý và sử dụng.

Chúng tôi thu thập những gì?

Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của người dùng, tất cả các hoạt động của CTU Extension đều diễn ra trên trình duyệt của người dùng và không được sử dụng để gửi về bất cứ máy chủ nào của chúng tôi.

Chúng tôi bảo mật thông tin như thế nào?

CTU Extension sẽ luôn bảo mật thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không đảm bảo sự an toàn các thông tin của bạn trên website.

Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với đơn vị thứ 3 hay bất cứ đơn vị nào khác.

Mã nguồn mở

CTU Extension là một công cụ nguồn mở, vì vậy các bạn có thể xác thực các thông tin trong văn bản này tại https://github.com/thangved/ctu-extension.